робо элсний үйлдвэрийг эхлүүлэх журам

mongolrefinery.mn – Газрын тосны үйлдвэр

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр тасралтгүй хангах 530 км Газрын тос дамжуулах хоолой нь Дорнод аймгийн Матад сум дахь газрын тосны 19-р талбайгаас Дорноговь аймгийн Алтанширээ сум дахь үйлдвэрийн ...

Цааш унших

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ БАРИЛГЫН ТУХАЙ …

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."барилга байгууламж" гэж орон сууц, иргэн, үйлдвэр, эрчим хүч,

Цааш унших

УЛС ДАХЬ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН …

үйлдвэрийг дэмжих бодлого, үндсэн чиглэлийг зохицуулсан байдал b. Татварын орчин c. Жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 2. Санхүүжилт a. Сум хөгжүүлэх ...

Цааш унших

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ БНМАУ-ЫН …

1.Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь мэргэжил, үйлдвэрлэлийн шинжээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд бие даан чөлөөтэй явуулна. 2.Үйлдвэрчний …

Цааш унших

№10.12.1 БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН …

12 Бохирусцуглуулахцооногньэрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан,түүхийэд ...

Цааш унших

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Комиссын бүх гишүүдийн гарын үсэг зурж баталгаажуулсан акт нь уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, ашиглалтад хүлээн авсан эрх зүйн баримт бичиг болно. Дөрөв ...

Цааш унших

ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН АНХДАГЧ …

Мөн үйлдвэрийг түүхий эдээр тасралтгүй хангах 530 км Газрын тос дамжуулах хоолой нь Дорнод аймгийн Матад сум дахь газрын тосны 19-р талбайгаас Дорноговь аймгийн Алтанширээ сум дахь ...

Цааш унших

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.3.1.бүртгүүлж, хэрэглэх норм, дүрэм, стандартыг гадаадын аль нэг улсын эрх бүхий байгууллагаас худалдан авсан талаарх албан ёсны баримт; 2.3.2.бүртгүүлэх олон улсын болон гадаад улсын эрх ...

Цааш унших

Дүрэм, журам – Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ: татах: 13: Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад …

Цааш унших

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ …

5.1.Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд Хүнсний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зарчмыг ...

Цааш унших

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4.1.1.аж үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, үйлдвэрлэл эрхлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх; 4.1.2.аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүсийг тодорхойлон "Монгол Улсын аж үйлдвэрийн ...

Цааш унших

Шатаах зуух

Үүнээс гадна үйлдвэрийг эхлүүлэх, зогсоох үед тэдгээрийг тойрч гарах ёстой. ... Эдгээр хэрэглээний заримыг нь шатаахтай холбоотой өөр өөр дүрэм журам, хууль тогтоомжтой тул зарим улс орон ...

Цааш унших

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС …

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, …

Цааш унших

Барилга, байгууламж барих – Хот байгуулалт, хөгжлийн газар

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох; Тэг тэнхлэгийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх; Гүйцэтэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

Цааш унших

НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН …

журам, стандартыг ирүүлэх, чухал боловч хэрэгжилт хангалтгүй эрх зүйн хэм хэмжээний актуудын тухай санал; Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах,

Цааш унших

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А /303 дугаар тушаалын 1 дүгэ эр хавсралт. Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах журам

Цааш унших

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлого – Хүнс, хөдөө аж ахуйн …

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлого. 1. Салбарын урт хугацааны зорилт. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан …

Цааш унших

CEO regulation new 2007

барааны гарал үүслийг энэхүү журам болон тухайн импортлогч орны гарал үүслийн дүрмийн дагуу тодорхойлно. 2.6 Энэхүү журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан эсэхээс үл

Цааш унших

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын Уурхай, уулын …

2.2.Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөхийн өмнө уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглах компани нь …

Цааш унших

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, …

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журам нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.12 заалтад үндэслэн газрын гадаргуу, түүний …

Цааш унших

Энэхүү журмын зорилго нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.11 дэх заалт, 35 дугаар зүйлийн 35.4 дэх хэсэг тзаасныг үндэслэн холбогдох болон бусад хууль, дүрэм, журам, заавар ...

Цааш унших

ҮББХ: Төрийн өмчийн хувьчлал, уул уурхайн бирж, газрын тос …

Улсын Их Хурлын Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн (2023.12.13) хуралдаанаар "Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай" 2023 оны 03, 04 дүгээр тогтоолуудын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг сонслоо.

Цааш унших

Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан

Улмаар барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг Барилгын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан бүрдүүлбэрийг хангаж, Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоолын хавсралтаар ...

Цааш унших

ЖДҮ эрхлэгчдэд 3%-ийн хүүтэй, 20-800 сая төгрөгийн зээл …

Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам"-ын дагуу жижиг ...

Цааш унших

Хөнгөн үйлвэрийн салбарын бодлого – Хүнс, хөдөө аж ахуйн …

Хөнгөн үйлвэрийн салбарын бодлого 1. Салбарын урт хугацааны зорилт Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын Эдийн засгийн тэргүүлэх ...

Цааш унших

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ …

"Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах журам" "Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох ...

Цааш унших

Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар

ЖДҮҮЭ нь нэг төслийг Сан болон аймаг, нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан байгууллагад давхардуулан ирүүлсэн; (Энэ дэд заалтад Засгийн газрын 2020 оны 251 дүгээр тогтоолоор ...

Цааш унших

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ | Боловсрол, …

. Манай улсын тухайд сургуулийн орчинд 2006 оноос эхлэн үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болж үе шаттайгаар нэмэгдүүлсээр ирсэн. ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийг 2019 ...

Цааш унших

MCA Mongolia

Худалдан авах ажиллагааны бодлого, дүрэм, журам. МСК-ын Төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны удирдамж; Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын санал, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам

Цааш унших

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.2. Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө нь дараах агуулгатай байна. Үүнд: 2.2.1.төслийн тойм, хаалтын зорилго, зорилт; 2.2.2.хаалтын дараах газар ашиглах зориулалт; 2.2.3.хаалтын дараах гүйцэтгэлийн ...

Цааш унших

БАРИЛГЫН ТУХАЙ

2 дугаар зүйл. Барилгын тухай хууль тогтоомж. 2.1.Барилгын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Хөдөлмөрийн ...

Цааш унших

"МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ …

ажлыг эхлүүлэх Зураг төслийг батлуулж, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. Шилний үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд болох цахиурын элсний ордын ТЭЗҮ-ийг 2022 оны 3

Цааш унших

бетоны салгах тоног төхөөрөмж

Бетон зуурмагийн тоног төхөөрөмж Барилга. Бетон эдлэлийн тоног төхөөрөмж(11) Засал чимэглэлийн тоног төхөөрөмж(20) Мод боловсруулах тоног төхөөрөмж(13) Чулуу боловсруулах тоног төхөөрөмж(1) Цахилгаан техникийн ...

Цааш унших

2017

журам, заавар, стандартын шаардлага, орд ашиглах Техник, эдийн засгийн үндэслэлд нийцүүлэн уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад …

Цааш унших

Хайгуул ба олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох …

Агуулга 2 Хайгуул ба олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн бодох стандартын зорилго ба хамрах хүрээ Уул уурхайн тухай, уул уурхайн үе шатууд Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны болон нягтлан бодох

Цааш унших

НҮҮРС АЧИЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ (1)

Gurragchaa Oyungerel -нд НҮҮРС АЧИЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ (1) хэвлүүлэв. НҮҮРС АЧИЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ (1)ийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-27-р хуудсыг татаж авах.

Цааш унших

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

ЭРХЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ. 3.1.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас томилсон Улсын комисс үйлдвэрийг хүлээж авсны …

Цааш унших

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний

Хоёр. Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох. 2.1. Барилга байгууламж барих ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход дор дурдсан баримт ...

Цааш унших

МОНГОЛ УЛСАД ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАР ҮҮСЭЖ …

Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам; ... Цагаан-Элсний орд газарт 332.6 сая.тн газрын тосны баталгаат нөөц, 43.2 сая.тн ашиглалтын баталгаат нөөцийг тогтоож, Монгол Улсын ашигт малтмалын нөөцийн ...

Цааш унших

ЖДҮХС-аас хөнгөлөлттэй зээл олгох төслийг 2023.03.10-ныг …

Монгол Улсын Засгийн Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих ...

Цааш унших